HYRA MASKIN


• Hyresobjektet får endast nyttjas av hyrestagaren på angiven arbetsplats

• Hyresobjektet får endast användas för arbetsuppgifter det är avsett för

• Vid återlämning ska hyresobjektet vara väl reng jort och i bra skick

• Hyrestiden löper från tidigaste dagen i avtalet eller avhämtandetidpunkten

• Hyrestiden upphör den dag objektet återlämnats om inte annat avtalats

• Betalningsvillkor är 15 dagar netto

• Reparation av hyresobjektet får inte ske utan uthyrarens medgivande

• Hyrestagaren ansvarar till fulla värdet av hyresobjektet vid förlust

/skada

Copyright  © All Rights Reserved